** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2016-05-06:11:49                                                                        Job ID :: IT-JOB00296
  ชื่อผู้แจ้ง :: ภาษาไทย
  แผนก :: ฝ่ายกลุ่มสาระฯ
  ระดับความรุนแรง  :: ปกติ
  ปัญหาที่แจ้ง :: Software
  อาการเสีย :: เสีย
  รายละเอียด :: คอมเสีย
 
  สถานะ :: ยกเลิก
  บันทึกเพิ่มเติม :: ปกติ
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 21-02-2018 / 16:48