** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2016-05-06:12:12                                                                        Job ID :: IT-JOB00297
  ชื่อผู้แจ้ง :: ICT
  แผนก :: อื่นๆ
  ระดับความรุนแรง  :: เสียเล็กน้อย
  ปัญหาที่แจ้ง :: ระบบซอฟต์แวร์
  อาการเสีย :: ลงโปรแกรม
  รายละเอียด :: ลงโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนวิชาเขียนโปรแกรมครับ
 
  สถานะ :: เสร็จสิ้น
  บันทึกเพิ่มเติม :: -
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 23-04-2018 / 02:50