** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2017-12-14:06:44                                                                        Job ID :: IT-JOB00298
  ชื่อผู้แจ้ง :: สุกัญญา สุขเดช
  แผนก :: งานธุรการ
  ระดับความรุนแรง  :: ปัญหาทั่วไป
  ปัญหาที่แจ้ง :: ระบบฮาร์ดแวร์
  อาการเสีย :: เครื่องค้าง
  รายละเอียด :: คอมพิวเตอร์ห้องธุรการ เครื่องค้าง
 
  สถานะ :: เสร็จสิ้น
  บันทึกเพิ่มเติม :: ฮาร์ดดิสก์เสีย ควรเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ หากใช้งานต่อไปอาจกระทบต่อข้อมูล
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 23-04-2018 / 02:49