** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2017-12-14:13:15                                                                        Job ID :: IT-JOB00299
  ชื่อผู้แจ้ง :: ชญานี สุ่ยหนองไผ่
  แผนก :: อื่นๆ
  ระดับความรุนแรง  :: ระดับปานกลาง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ระบบซอฟต์แวร์
  อาการเสีย :: หน้าจอค้าง
  รายละเอียด :: เครื่องค้าง เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ พักหน้าจอแล้วกลับมาเป็นจอสีดำ ปิดเครื่อง restart เครื่องไม่ได้ค้าง
 
  สถานะ :: เสร็จสิ้น
  บันทึกเพิ่มเติม :: ลงวินโดวส์ ลงโปรแกรมใหม่
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 23-04-2018 / 02:50