** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2018-02-22:03:59                                                                        Job ID :: IT-JOB00301
  ชื่อผู้แจ้ง :: ลักขณา เกิดโพชา
  แผนก :: กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ระดับความรุนแรง  :: ระดับปานกลาง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ระบบซอฟต์แวร์
  อาการเสีย :: Bookmark เป็นภาษาอ่านไม่ได้
  รายละเอียด :: โปรแกรม Bookmark ขึ้นเป็นข้อความตัวอักษรภาษาแปลกๆ อ่านไม่ได้ค่ะ
 
  สถานะ :: เสร็จสิ้น
  บันทึกเพิ่มเติม :: แจ้งฝ่ายวัดผลดำเนินการ
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 23-04-2018 / 02:59