** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2018-03-12:11.00                                                                        Job ID :: IT-JOB00302
  ชื่อผู้แจ้ง :: นารถลัดดา คิดการ
  แผนก :: งานคอมพิวเตอร์
  ระดับความรุนแรง  :: ปัญหารุนแรง-ส่งซ่อม
  ปัญหาที่แจ้ง :: ระบบซอฟต์แวร์
  อาการเสีย :: ลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัส
  รายละเอียด :: โปรแกรมแอนตี้ไวรัสมีปัญหา ต้องการให้ทางงานคอมพิวเตอร์ปรับปรุงให้ใหม่คะ
 
  สถานะ :: เสร็จสิ้น
  บันทึกเพิ่มเติม :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 23-04-2018 / 02:58