** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2018-03-19:13.55                                                                        Job ID :: IT-JOB00303
  ชื่อผู้แจ้ง :: นางรสสุคนธ์ ขันกสิการ
  แผนก :: งานห้องสมุด
  ระดับความรุนแรง  :: ระดับปานกลาง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ระบบเครือข่าย
  อาการเสีย :: อินเทอร์เน็ตห้องสมุดใช้งานไม่ได้
  รายละเอียด :: อินเทอร์เน็ตห้องสมุดใช้งานไม่ได้
 
  สถานะ :: เสร็จสิ้น
  บันทึกเพิ่มเติม :: Media converter ที่ห้องไอซีทีใช้งานไม่ได้ ดำเนินการใช้ Huaikrot wifi ทดแทนชั่วคราว
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 23-04-2018 / 02:59