** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2018-03-30:04:59                                                                        Job ID :: IT-JOB00304
  ชื่อผู้แจ้ง :: สุเมธ ราชประชุม
  แผนก :: งานคอมพิวเตอร์
  ระดับความรุนแรง  :: ระดับปานกลาง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ระบบฮาร์ดแวร์
  อาการเสีย :: เมาส์ห้องคอมพิวเตอร์เสีย
  รายละเอียด :: เมาส์ห้องคอมพิวเตอร์เสีย
 
  สถานะ :: กำลังดำเนินการ
  บันทึกเพิ่มเติม :: ดำเนินการเปลี่ยนเพื่อให้ทันปีการศึกษา 2561
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 23-04-2018 / 02:59