** ใบแจ้งงานซ่อม **

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5  
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140  
www.huaikrot.ac.th   
     Tel : +66 84 110 6511       
Mail : sumet@huaikrot.ac.th
 
  วันที่รายงาน ::  2018-03-26:03:22                                                                        Job ID :: IT-JOB00305
  ชื่อผู้แจ้ง :: นางรสสุคนธ์ ขันกสิการ
  แผนก :: งานห้องสมุด
  ระดับความรุนแรง  :: ระดับปานกลาง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ระบบฮาร์ดแวร์
  อาการเสีย :: คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เวลาไม่ตรง อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
  รายละเอียด :: เปลี่ยนแบตเตอรี่ไบออส จำนวน 10 เครื่อง
 
  สถานะ :: 
  บันทึกเพิ่มเติม :: 
  

 

 

        .....................................                                                       ...................................

               หัวหน้างาน IT                                                                            แผนก IT   

       วันที่ เวลา :: 23-04-2018 / 02:59