โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

พิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อบัว รุ่น “ครบรอบ ๔๐ ปี โรงเรียนห้วยกรดวิทยา”

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม 2559

       ด้วยในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตั้งโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้ริเริ่ม
จัดสร้างเหรียญที่ระลึก “หลวงพ่อบัว รุ่น ครบรอบ ๔๐ ปี โรงเรียนห้วยกรดวิทยา”
ขึ้นจำนวน ๑๑,๑๒๙ เหรียญ กำหนดจัดทำพิธีพุทธาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

กำหนดการ
เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณหลวงพ่อบัว พร้อมทั้งเจ้าที่ เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน
เวลา 16.30 น. พิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อบัว มีพระเกจิอาจารย์ 10 รูป คือ

1. หลวงพ่อนง สุธีโร (พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอตาลี เจ้าอาวาสวัดสว่างวงศ์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์)
2. หลวงพ่อทอง (พระครูสุวรรณปักษธร เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม ตำบลห้วยกรด)
3. หลวงพ่อญา (พระครูวิชัยบุญญาคม เจ้าคณะตำบลห้วยกรด เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญบุญ ตำบลห้วยกรด)
4. หลวงพ่อคมกฤต (พระครูชัยบุญเขตต์ เจ้าอาวาสวัดช่องลม ตำบลห้วยกรดพัฒนา)
5. หลวงพ่อดำเนิน (พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน อ.สรรคบุรี)
6. หลวงพ่อหน่อย (พระครูนันทบุญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคกโตนด ตำบลห้วยกรด)
7. หลวงพ่อศรีนวล (พระสมุห์ศรีนวล เจ้าอาวาสวัดดอนโพธิ์ศรี ตำบลห้วยกรดพัฒนา)
8. หลวงพ่อวรศิลป์ (พระครูสังฆรักษ์วรศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนก อำเภอสรรคบุรี)
9. หลวงพ่อชำนาญ (พระวินัยธรชำนาญ เจ้าอาวาสวัดกลาง ตำบลห้วยกรด)
10. หลวงพ่อไพรัตน์ (พระอธิการไพรัตน์ เจ้าอาวาสวัดคลองงิ้ว ตำบลห้วยกรดพัฒนา)

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา : 056-438026 หรือ ผอ. สง่า โพธิ์กลีบ : 0817865492