กิจกรรมภายใน

ต้อนรับครูรุ่งนภา สุหงษา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครูรุ่งนภา สุหงษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู สาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ในโอกาสนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย และคณะครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยาให้การต้อนรับ

 

ส่งข้าราชการครู ย้ายไปดำรงตำแห่ง ณ โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้เดินทางไปส่งครูสราลี สุทธิศาสตร์ ตำแหน่งครู สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมี ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งสวดมนต์บทโพชฌังคปริตร ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัขร มหาวัชรราชธิดาให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

การแข่งขันกีฬาห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 รักแท้สองตำบล

การแข่งขันกีฬาห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 รักแท้สองตำบล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 “รักแท้สองตำบล” โดยมี สส.มณเฑียร สงฆ์ประชา
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้มคณะผู้บริหาร และนักกีฬาในตำบลห้วยกรด และห้วยกรดพัฒนา เข้าร่วมพิธี กันอย่างพร้อมเพรียง โดยการแข่งขันในครั้งนี้ใช้สนามกีฬา
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นสถานที่แข่งขัน

การแข่งขันกีฬาห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 รักแท้สองตำบล

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ จังหวัดชัยนาท

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้ส่งนักเรียนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดชัยนาท โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 76 คน ร่วมแข่งขัน จำนวน 46 รายการ โดยผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัล 26 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคจำนวน 2 รายการ คือ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ในระดับ ม.้ต้น และ ม. ปลาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู และนักเรียน ที่มีความวิริยะ อุตสาหะในการฝึกซ้อมและขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนบุตรหลานของท่านในการฝึกซ้อมจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน “ห้วยกรดเกมส์” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ห้วยกรดเกมส์” ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณัฐพนธ์กิจ เยี่ยมบุญชัย รองนายกเทศมนตรี ตำบลห้วยกรด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ภาพกิจกรรมวันแรก https://photos.app.goo.gl/CEBXoVjUzcBVHiDC9

ภาพกิจกรรมวันที่สอง  https://photos.app.goo.gl/JkKThN3Cuf4Jvvqr5

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

กิจกรรม ส่งเสริมภาวะผู้นำ วันที่ 5-6 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม ส่งเสริมภาวะผู้นำ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 อบรมต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าอบรมต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

1 2