นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2565

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

 

ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook เพจโรงเรียนที่

: