การแข่งขันกีฬาภายใน “ห้วยกรดเกมส์” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ห้วยกรดเกมส์” ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณัฐพนธ์กิจ เยี่ยมบุญชัย รองนายกเทศมนตรี ตำบลห้วยกรด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

ภาพกิจกรรมวันแรก https://photos.app.goo.gl/CEBXoVjUzcBVHiDC9

ภาพกิจกรรมวันที่สอง  https://photos.app.goo.gl/JkKThN3Cuf4Jvvqr5

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  : งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนห้วยกรดวิทยา