การแข่งขันกีฬาห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 รักแท้สองตำบล

การแข่งขันกีฬาห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 รักแท้สองตำบล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 “รักแท้สองตำบล” โดยมี สส.มณเฑียร สงฆ์ประชา
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้มคณะผู้บริหาร และนักกีฬาในตำบลห้วยกรด และห้วยกรดพัฒนา เข้าร่วมพิธี กันอย่างพร้อมเพรียง โดยการแข่งขันในครั้งนี้ใช้สนามกีฬา
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นสถานที่แข่งขัน

การแข่งขันกีฬาห้วยกรดสัมพันธ์ ครั้งที่ 40 รักแท้สองตำบล