รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ