กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น นักเรียนที่พฤติกรรมดี มีคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนที่มีจิตอาสา โดยมีนักเรียนได้รับทุนสอบเข้า 10 อันดับแรก ระดับชั้น ม.1 จำนวน 17 คน เป็นเงิน 10,800 บาท นักเรียนได้รับทุนสอบเข้า 10 อันดับแรก ระดับชั้น ม.4 จำนวน 14 คน เป็นเงิน 9,300 บาท นักเรียนได้รับทุนมูลนิธิหลวงพ่อกวย ระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 36 คน เป็นเงิน 36,000 บาท นักเรียนได้รับทุน พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคกโตนด 12 คน เป็นเงิน 9,000 บาท รวมทุนการศึกษาที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา มอบให้แก่นักเรียน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 65,100 บาท