ประกาศผลการแข่งขันคลิปวิดีโอสั้นรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการแข่งขันคลิปวิดีโอสั้นรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566
– ภาณุมาศ แก้วสมัคร รางวัลชนะเลิศ
– สหรัฐ ส.สุวรรณ์ รองชนะเลิศอันดับ1
– ศุภกัณต์ โพธิ์อ่อน รองชนะเลิศอันดับ2
– สหรัฐ ส.สุวรรณ์ Popular vote