ประกาศผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566
– ลักษิกา เอี่ยมชัย รางวัลชนะเลิศ
– ศศิวิมล สังขจร รองชนะเลิศอันดับ1
-พิเชษฐ์ โนราช รองชนะเลิศอันดับ2
– ศศิวิมล สังขจร Popular vote