กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม ” พิธีทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนาม ของกองลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดกรวยสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในการนี้ นายเสกสรร ไทยยิ้ม หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้กล่าวรายงานการดำเนินงานของกองลูกเสือโรงเรียนห้วยกรดวิทยาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้บังคับขบวนสวนสนาม ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนาม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ณ สนามโรงเรียนห้วยกรดวิทยา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม