รางวัลผู้บริหารต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับดีเลิศ

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับดีเลิศ