ครูดีเด่น CODING Achievement Awards ประเภท plugged ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี  นายสุเมธ ราชประชุม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น CODING Achievement Awards ประเภท plugged ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2566

รางวัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ (ภาคเหนือ)