ชุมชนห้วยกรด เป็นชุมชนต้นแบบ ที่เป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

ชุมชนห้วยกรด เป็นชุมชนต้นแบบ ที่เป็นเลิศด้านการสนับสนุนการศึกษา ระดับยอดเยี่ยม
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และชุมชนต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา และสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท