นางสาวปภาดา อยู่กลัด รางวัลนักเรียนต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวปภาดา อยู่กลัด รางวัลนักเรียนต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวปภาดา อยู่กลัด” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา  ซึ่งได้รับรางวัลนักเรียนต้นแบบที่เป็นเลิศด้านการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับดีเลิศ