การแข่งขันกีฬาภายใน “ห้วยกรดเกมส์” ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ห้วยกรดเกมส์” ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภานใน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำชุมชน และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท