กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

  • รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2567

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18 มีนาคม 2567

  • สอบเพื่อจัดแผนการเรียน และ มอบทุนการศึกษา 23 มีนาคม 2567

  • ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2567

  • รายงานตัวและมอบตัว 28 มีนาคม 2567