กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เรียนรู้ สนุกคิด พิชิตวิชาการ” ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เรียนรู้ สนุกคิด พิชิตวิชาการ” ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “เรียนรู้ สนุกคิด พิชิตวิชาการ” ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ สนุกคิด พิชิตวิชาการ” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำชุมชน นักเรียนโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาชัยนาท และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในอำเภอสรรคบุรี อำเภอสรรพยา และอำเภอใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงพิธีเปิดจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จำนวน 2 ชุด ได้แก่ การเต้น Cover Dance ของตัวแทนนักเรียน, การแสดงจินตลีลา “เพลงรากไทย” บูธกิจกรรมของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, บูธ To Be Number One บูธสภานักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา การแสดงวงดนตรีของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา การแสดงวงดนตรีของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท