ประกาศห้องสอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศห้องสอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

สำหรับรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ เพื่อชิงทุนการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567