พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามและประเภทสร้างสรรค์

นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้มอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้กับประธานนักเรียนและปลอกแขนประจำตัวคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗,ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้มอบเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ที่สอบได้ลำดับที่ ๑-๑o จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙,๔oo บาท และได้ให้โอวาทพร้อมทั้งอวยพรให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมดที่ : https://www.facebook.com/media/set?vanity=sote.hkw&set=a.990637956181372