ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเตอร์เนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29