ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิลจัดนิทรรศการส่งเสริมประวัติศาสตร์สร้างถิ่นชาติไทยธำรงไว้ซึ่งสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิลจัดนิทรรศการส่งเสริมประวัติศาสตร์สร้างถิ่นชาติไทยธำรงไว้ซึ่งสถาบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง