Q&A (ติดต่อสอบถาม)

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

โทรศัพท์ : 056-438026  โทรสาร : 056-438078
อีเมล : huaikrot@huaikrot.ac.th
Facebook : โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว) | Facebook