ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนจนถึงปัจจุบัน

 

 

เรื่องร้องเรียน 0 เรื่อง

 

 

กำลังดำเนินการ 0 เรื่อง
เสร็จสิ้น 0 เรื่อง

 

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ