ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

              

ติดต่อเราได้ที่

ติดต่อที่โรงเรียน /ไปรษณีย์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

โทรศัพท์
056-438026

โทรสาร
056-438078

อีเมล
huaikrot@huaikrot.ac.th

Social Network