ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “นบไหว้กตัญญู รำลึกครู กษิณาลัย” คุณครูพุฒ คุณครูบังเอิญ ก้อนทอง ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ค่าบัตรโต๊ะละ ๑,๘๐๐ บาท

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “นบไหว้กตัญญู รำลึกครู กษิณาลัย” คุณครูพุฒ คุณครูบังเอิญ ก้อนทอง
ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ค่าบัตรโต๊ะละ ๑,๘๐๐ บาท

สอบถามเพิ่มเติมทาง เพจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว) โทรศัพท์ ๐๕๖-๔๓๘๐๒๖