กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผอ.ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมกิจกรรม